ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์ วา เดีย  53 ซ.มิตรวิถี ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  Tel/Fax : 02 749 5150, Mobile : 086 784 8859 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Website : http//:www.ideasdeedee.net

เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.  ( วันจันทร์ - วันเสาร์)